ENERGIESPEL

Spelenderwijs wijzer.

NovioVolta geeft iedereen de kans om zelf te ervaren hoe verschillende partijen uit de energiemarkt op elkaar inwerken. Op 12 juli 2016 hebben we daartoe het bij TNO ontwikkelde energiespel “Power!” gespeeld.

Energiespel Zolderpark 12 juli 2016

 

Acht spelers/spelersgroepen moeten gezamenlijk de energievisie van de fictieve stad “Voordendam” vormgeven in vier rondes van elk 4 jaar. Iedereen vervult een eigen rol zoals: Gemeente, Energiemaatschappij, Coöperatie, Netbeheerder en Installatiebedrijf.

Als alle spelers strak hun eigen doelen hadden nagejaagd was er niets terecht gekomen van een duurzame toekomst voor Voordendam. Gelukkig had iedereen oog voor het gezamenlijke belang zodat we probleemloos 9 kolencentrales konden vervangen door windmolens, zonneparken en besparingen.

Wat ook meehielp: gedurende en na afloop van het energiespel hoefde niemand zich te verantwoorden bij aandeelhouders, leden, klanten of bewoners. Henk-Jan Kooij zorgde als spelleider/bank voor de correcte afhandeling van alle deals en hield ons met straffe hand aan de tijd.

Bij alle stakeholders overheerste na afloop de voldoening over de geslaagde transitie.

Nu de rest van Nederland!