DE KNOP OM (Afgerond)

Bas

 

 

 

 

 

Wie is Bas van Nistelrooij? Bas is voorzitter van NovioVolta en tevens contactpersoon voor het project de “De Knop Om” dat van 2013 tot 2015 heeft gelopen in Neerbosch-Oost.

Wat was “De Knop Om”? De Knop Om was een pilot project van de gemeente Nijmegen dat draaide in Neerbosch-Oost. Het doel: bewoners motiveren en ondersteunen in het bewust omgaan met energie. De nadruk lag op energiemaatregelen die weinig kostten maar die over het jaar heen toch een flinke besparing moesten opleveren. Veel maatregelen vroegen om bewustwording en aanpassen van gedrag, wat het meteen ook een lastig project maakte om te managen. Door te werken met energieambassadeurs heeft men geprobeerd het project van de deelnemers zelf te maken. Het project was vormgegeven op basis van co-creatie met de bewoners van de wijk. Naast Bas van Nistelrooij was oa Piet Siere voor Tamdem Welzijn actief in het project.

Hoe is het nu? Eind 2015 is er een evaluatie rapport naar de gemeente gaan. Vooralsnog wordt er vanuit de gemeente afgezien van een vervolg in andere wijken.

Externe links:

https://www.neerboschoost.nl/nieuws/de-knop-om–energie-besparen-in-neerbosch-oost.html